Forums

Post Reply
Forum Home > General Discussion > LEADER ORIENTED NA GOBYERNO

greg t. fabros
Site Owner
Posts: 469

 

LEADER ORIENTED NA GOBYERNO

Those who stand for nothingl fall for anything. – Alexander Hamilton – Secrets of the Treasury of the United States (1789-95) , 1757-1784

 

Hindi partido, programa o issue ang laman ng mga usapin na nilalako ng mass media. Bangkarote sila. Mukha, pangalan o ilang tao lamang ang issue sa isang traditional at mababaw na kamalayan ng mga naghahari sa lipunan. Ang ating tungkulin, samakatuwid, ay iwasto ang maling ito at isulong ang makabayan, mapagpalayang pag-uusap at diskusyon na ang laman ay kung paano natin mapalaya ang sarili sa kuko ng mga naghahari-harian at dayong mananakop na US ang mga manggagawa, magbubukid at maralita.

 

Sabi nga ng mga Obispo ay ang common good. Ang good lang sa mga naghahari ay ang personal good nila ang umiiral ngayon. Hindi common ang good nila. Pinahina kasi ang nakararaming mamamayan sa maraming dahilan. Sinasadya ng mga naghahari na palabnawin ang usapin at nirereduce ang diskusyon sa kung kanino panig ang nakikinig. Nireduce sa kay Binay ka ba o kay Roxas or Poe ang pagpipilian. Gamit ang ratings sa survey na likas na mapanlinlang dahil sa walang dalang programa ang pmga pangalan na pagpipilian. Hindi mapanghawakan ang pro-Filipino, pro- sovereignty, pro-katarungan, pro-demokrasya ng nakararami, pro-katotohanan, pro-manggagawa, magbubukid at maralita, at pro-mapagpalayang edukasyon, klutura at mga estrukturang pangkabuhayan.

 

Di tayo nag-iisa. Kahit na mga US citizens ay isinuka ang pagsalakay ni Bush at ng gobyerno nila sa Vietnam at Iraq nuon, sa torture at sa pagsurveillance sa kanila. Ang iilang may hawak sa kapangyarihan lamang ang nagpapasiya at di nila ito makontrol.

 

Ganoon din dito sa atin. Kontrolado tayo ng iilang taong naghahari-harian, di tayo ang may kontrol sa kanila o sa ating sarili. Ganito din ang ugali natin sa ating mga local na pamahalaan at mga samahan. Walang ginagawa ang mga kasapi kungdi bumoto sa halalang ang mga naghahari ang nagpasiya.

 

Sa gobyerno natin, lahat ng pagpapasiya ay nasa Presidente. Kaya naco-corrupt kapag nagkaganito. Hindi dapat ganoon. Ang tunay na demokrasya ay ang kalooban ng nakararami ang naghahari. Subalit ito ay sa pangarap lamang sa Pilipinas. Kay nagtatag tayo ng mga pamalit at kaibang mga samahan, kilusan at mga alyansa. Nagkakaisa batay sa common good at human rights o iisang pananaw sa mga karapatang pangtao at sa mga dapat gawin upang maipagtanggol ang mga karapatang ito at maitayo ang lipunang uunlad ang ating pagkatao at maiwaksi ang pagsasamantala ng iilan sa nakararami.

 

Hindi madaling gawin, dahil sa bumibigwas naman ang mga tagapagtanggol ng mga naghahari-harian sa kanilang yamang nakuha at sa kanilang mga pribilehyo sa lipunan. Pinagpapatay at dinidis-appear ng kanilang military, pulisya, CAFGU, goons at mga security guards ang mga aktibistang kumikilos upang mabago ang masamang kalagayan. Hanggang kailaan iiral ang ganitong lagay? Kuro nyo sa 09228110413 or email sa [email protected] or http://gregfabros.webs.com

 

 

December 29, 2014 at 5:35 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.